[OneShot][Kirima Moccori] Kaidan BL – Bijutsu Shitsu no Akumu

001

Tên khác : Ác mộng phòng mỹ thuật 「美術室の悪夢」

Genres: Drama, School, Tragedy, Yaoi, Hardcore

Author/ artist: Kirima Moccori

Language: Vietnamese

Translator : Khúc Gỗ Ôn Nhu

Editor : Diệc Tử

Lưu ý : Có nội dung 18+

 Link
Đọc online

 

Advertisements